Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kalite fonksiyon yayılımının (kfy) dekoratif cam üretimine uygulanması

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1, Uzm. Yorsan Cam San. ve Tic. A.E2
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

Çağda1 bir yönetim modeli olan kalite fonksiyon yaylm (KFY) - (Quality Function Deployment - QFD) müşteri odakl bir planlama sürecidir. Üretim ve hizmet sektörlerinde ba1ar ile uygulanan tekniğin cam sektöründe uygulanabilirliği çalışmanın amacn olu1turmaktadr. Uygulama için cam sektöründe faaliyet gösteren ba1arl firmalardan biri seçilmi1tir. Firma ürettiği dekoratif camlar ile pazarlarda öne çkmak istediğinden, bu ürünün KFY ile değerlendirilmesine karar verilmi1tir. Müşteri isteklerinin belirlenmesi anket, yüz yüze görü1me ve telefon görü1mesi yöntemleri ile olmu1tur. Mü1teri isteklerinin hangi firma karakteristikleri ile karşılanacağı firmada çalışan uzmanlar ile yaplan toplantlar sonucunda tespit edilmi1tir. Yaplan uygulama sonucunda KFY’nin cam sektöründe kolay uygulanabilir ve yararlı sonuçlar verebilen bir yöntem olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :