Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Izmir’de turizm sektörünün geliştirilmesinde turistik ürün çeşitlendirmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Đzmir, doğal yapısı, tarihi ve kültürel değerleri ile turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Đl Türkiye’de turizmin ilk gelistiği yerlerden biri olmasına rağmen, özellikle 1990 sonrasında bu önemini kaybetmistir. Đzmir’deki doğal, tarihi ve kültürel arz verilerinin çesitliliği talep yaratma bakımından turistik ürün çesitlendirmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmıstır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çalısmanın ilk bölümünde Đzmir turizminin mevcut durumu analiz edilmis, çalısmanın ikinci bölümünde ise, konuyla ilgili yapılan alan arastırması ile ilgili bulgu ve sonuçlara yer verilmistir. Gerek literatür taramasından gerekse alan arastırmasından çıkan sonuç; Đzmir’in turistik bir destinasyon olarak ele alınıp pazarlanması ile basta termal turizm ve ihtisas fuarcılığı olmak üzere, kongre, kültür, kruvaziyer, üçüncü yas, spor ve özel ilgi turizmi gibi turistik ürün çesitlerinin gelistirilmesi gerektiğidir.

Özet İngilizce :

With its nature, historical and cultural values, Đzmir has a very important tourism potential. But, in spite of being one of the first tourist destinations in Turkey, the city lost its importance after 1990’s. The state of the sector and the variety of the natural, historical and cultural values revealed the necessity of tourism product differentiation in Đzmir. In the first part of the study; the state of the tourism sector in Đzmir is analysed in depth and in the second part; findings and conclusions about the research are given. The conclusions from both the literature and field survey indicate that; Đzmir has to be marketed as a tourism destination and diverse tourism products such as; spa, trade exhibition, congress, culture, cruise-liner, third age, sports and special interest have to be developed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :