Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işçilerin haklarını kullanmaktan kaçınmaları:nedenleri ve çözüm yaklaşımları

Yazar kurumları :
DEÜ İİB Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
327
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma yaşamını düzenleyen mevzuat sayesinde, işçiler çok sayıda yasal hakka sahip bulunmaktadır. Fakat işçilere çeşitli haklar tanınması, bunlardan mutlaka yararlandıklarını göstermemektedir. Hukuki yaptırımlara karşın, işçiler haklarını kullanmaktan kaçınabilmektedir. Çünkü hakların işçilerin öznel değerlendirmeleri ile şekillenen bir boyutu bulunmaktadır. İşçiler haklarını kullanma konusunda bir maliyet/kazanç değerlendirmesi yapmaktadır. İşçilerin hakları kullanma konusundaki değerlendirmeleri kişilik özellikleri, iş ve işveren ile ilgili faktörler ve işsizlik ile iş güvencesizliği gibi faktörlerden etkilenmektedir. Çalışmanın amacı, işçilerin haklarını kullanma sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklamaktır. Çalışmada işçilerin haklarını kullanmalarını sağlayabilecek işçi sendikaları, işyeri kurulları gibi kurumlara da değinilenecektir. Ayrıca ayrımcılık ve iş güvencesi düzenlemeleri ile sosyal sorumluluk uygulamaları da bu açıdan ele alınmaktadır.

Özet İngilizce :

Through the legislation which regulates the working life, workers have a lot of statutory rights. But it doesn’t mean that the workers exercises this rights certainly. In spite of the legal sanctions, workers can avoid to exercise their rights. Because rights have a dimension which shaped by the worker’s subjective consideration. Workers make an cost/benefit assessment about exercising rights. These assessments affected by some factors such as personality characteristics, job and employer related factors, unemployment and job insecurity. The main aim of this study is explaining the process of exercising rights of workers and the factors which affects these process. In this study, trade unions and workplace committees which can provide the exercising these rights are discussed. On the other hand, discrimination and employment security regulations, and social responsibility practices are also addressed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :