Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan sermayesinin sayısallaştırılmasının dayanılmaz çekim gücü, deü sbe dergisi

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Sınırların ortadan kalkmasıyla küreselleşen pazarlar, örgütlerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeni yollar aramaya sevk etmiştir. Bu sebeple örgütlerin oluşacak yeni fırsatları takip etmeleri ve değişime ayak uydurabilmek için örgüt içinde gereken faaliyetleri düzenlemeleri gerekmektedir. Bahsi geçen yeni fırsat ve yeniliklere uyum sağlayabilmek örgüt içinde ilk önce insan kaynaklarından başlamalıdır. Çünkü bilindiği üzere örgütlerin ana sermayesi iş görenlerdir. Dolayısıyla iş görenlerin mutluluğu örgüte olan bağlılığı arttırmakla beraber tüketicilerin de taleplerin de etkin rol oynayacaktır. Günümüz örgütleri, stratejik bir ortak olan insan kaynakları yöneticilerinin iş görenler üzerindeki analizlerini incelerlerken görebilecekleri somut veriler istemektedirler. Sosyal bilimlerin soyut verileri işverenler için yeterli gelmemektedir. Bu nedenle yeniçağ düşünürleri insan kaynakları analizleri yapabilmek için matematiksel verilerden yararlanmaya başlamışlardır. Bu çalışmada da bahsi geçen matematiksel değerler, dengelenmiş puan kartı ve bunlardan elde edilen verilerin, insan kaynakları ile örgütler açısından değerlendirilmesi yapılacaktır.

Özet İngilizce :

As the borders have diminished in today's global world, the organizations need to seek new ways to survive. In this regard, the organizations need to keep track of new opportunities to adapt change. In order to adapt opportunities and innovations the organizations should focus on Human Resources as they are the primary resource of organizations. As the human resources are satisfied, their commitment to organization will increase leading to an increase in consumer demands. Today's organizations want concrete data in order to analyze the effects of human resource managers on employees. The abstract data of Social Sciences are not enough for employers. Thus, thinkers of new era have started to use mathematical models to study and analyze data regarding human resources. In this study, balanced scorecard will be used as a method to analyze human resources in the context of organization

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :