Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Inşaat sözleşmelerine ilişkin türkiye muhasebe standardı (tms 11) çerçevesinde yıllara yaygın inşaat taahhüt işlerinin muhasebeleştirilmesi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, Muhasebe Finansman Bölümü1, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Programı2
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde işletmelerce yıllara yaygın inşaat taahhüt işlerinde dönem kârının (zararının) ve proje maliyetlerinin doğru saptanması ve ilgili döneme yansıtılması büyük önem taşımaktadır. Yıllara yaygın inşaat taahhüt işlerinin muhasebeleştirilmesinde iki yöntem kullanılmaktadır. Yöntemlerden ilki ve ülkemizde yıllardır kullanılmakta olanı tamamlanmış sözleşme yöntemidir. Bu yöntemin özelliği, söz konusu inşaat işinin kâr (zarar), gelir, maliyet tutarının belirlenmesi için işin tamamının veya büyük bir kısmının inşa edilmiş olması gerekmektedir. Yöntemlerden diğeri Türkiye Muhasebe Standardı 11'in öngördüğü tamamlanma oranı (yüzdesi) yöntemidir. Bu yöntem, yıllara yaygın inşaat sözleşmelerine konu olan işlerde işin başlaması ile tamamlanması farklı dönemleri teşkil ettiğini belirtmekte ve dönemsellik kavramına dayanmaktadır. Dolayısıyla bu yönteme göre muhasebeleştirmede işin tamamlanma derecesine göre gelir ve maliyetlerin kaydı gerçekleştikleri hesap dönemlerine dağıtılmaktadır. Böylece daha güvenilir finansal tablolar oluşturulmakta bu tablolar sayesinde kullanıcılarca daha doğru bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu makalenin amacı inşaat sözleşmelerine ilişkin muhasebe kayıtlarını her iki yöntem çerçevesinde incelemek ve ortaya çıkan farklılığı vurgulama

Özet İngilizce :

Nowadays, it has a great importance that period income/loss and project costs in construction and contracting Works over years has been determined properly and reflected to that period by the business. Two methods has been used in over years recognition of construction and contracting Works. First method is completed contract methods that has been used in our country for years. The feature of this method is that the complete or the large part of the work must be built in order to determine the profit/loss, revenue and costs of construction work in question. The other method is percentage of completion method being provided by Turkish Accounting Standards 11. This method indicates that in the works being subject to the construction contracts over years, the starting and completing of the work constitutes different periods, and it is based on the periodicity concept. So, according to this method; in accounting, the revenue and cost record in reference to the degree of work completion is distributed within that accounting periods. Therefore, more trustable financial statements have been formed, and thanks to these statements, it is given more exact information to the users. The aim of this article is to examine the accounting records in relation to the construction contracts within the frame of both methods and to emphasize the resultant differences of them.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :