Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Impact of institutional coherence on macroeconomic efficiency

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

Kapitalizmin farklı formlarının içerisinde yeralan farklı örgütlenme biçimleri ve bu örgütlenme biçimlerinin meydana getirdiği iktisadî kurumların iktisadî performans ve uluslararası rekabet gücü üzerindeki etkilerinin incelenmesi karsılastırmalı kurumsal üstünlükler yaklasımının temel tezidir. Neo – klasik okuldan farklı olarak kurumsal yapı analizini iktisadî çözümleme içerisine dahil eden karsılastırmalı üstünlükler yaklasımı kurumsal yapıyı ve örgütlenme biçimlerini temel çözümleme aracı olarak ele almaktadır. Bu kapsamda mercek altına alının kapitalizmin heterojen yapısı ortaya çıkmakta, birbirinden çokça farklı kurumsal yapıları barındıran kapitalizmin farklı formları dikkati çekmektedir. Temel olarak iki farklı yapı, serbest piyasa ekonomileri ve yönlendirilmis piyasa ekonomileri, kapitalist iktisadî sistemin içerisinde yeralan iki kutbu olusturmaktadır. Bu çalısmanın amacı Türkiye’yi ve Avrupa Birliği’nin 15 ülkesini içeren örneklem kullanılarak Karsılastırmalı Kurumsal Üstünlükler hipotezinin test edilmesidir. Bu amaca yönelik olarak, çalısmada faktör analizi ile, ülkeler kurumsal yapılarına göre sınıflandırılmakta ve kurumsal yapının iktisadî performans etkisi rassal etki modeli kullanılarak ölçülmektedir. Elde edilen sonuçlar Karsılastırmalı Kurumsal Üstünlükler tezini destekler niteliktedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Comparative Institutional Advantages theory mainly asserts that the varieties of capitalism, and the institutional coordination in different economic models influences the economic performance of nationaleconomies. Contrary to the abstractions of the Classical and Neo- Classical theories, varieties of capitalism approach incorporates the institutional peculiarities of different economic models. Within this context, heterogeneity of economic models of capitalism becomes the focal point. Both, formal and non-formal modes of economic coordination in national economies build up the institutional structures. According to the prevailing modes of economic coordination embedded, two core division is made between the two forms of capitalism. They are Liberal Market Economies and Coordinated Market Economies. National economies are arrayed along these two forms of capitalism. The primary objective of this paper is to test the Comparative Institutional Advantages theory by using a sample including Turkey and 15 members of the European Union. To this end, national economies are classified by employing factor analysis, and the impact of institutional features on macroeconomic performance is tested by means of a random effect model. Findings of the empirical analysis support the suggestions of the theory. Introduction.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :