Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hızlı yiyecek işletmelerinin tercihinde etkili olan faktörler

Yazar kurumları :
A.İ.B. Üniversitesi, Akçakoca Turizm İsletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu1, Kocaeli Üniversitesi Derbent Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
274
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada; hızlı yiyecek isletmelerinin tanımı, gelisimi ve gelismesinde etkili olan faktörler ile ilgili teorik bilgi verilerek, hızlı yiyecek isletmelerini tercih eden müsterilerin tercihinde etkili olan faktörleri saptamak ve bu faktörler ile tüketicilerin demografik özellikleri arasında fark olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıstır. Arastırma, Đzmit ilinde faaliyetini sürdüren ve uluslararası bir firmanın uzantısı olan McDonald’s hızlı yiyecek isletmesine gelen 736 müsteriye uygulanan anketle gerçeklestirilmistir. Elde edilen verilere faktör analizi uygulanmıs ve altı faktör ortaya çıkmıstır. Bu faktörler; hız, ürün özellikleri, personel davranısı, fiziki unsurlar, pazarlama faaliyetleri ve fiyat politikası faktörleridir. Faktörler ile tüketicilerin demografik özelliklerinin farklılık gösterip göstermediğini anlamak için MANOVA analizi uygulanmıstır. Bu analiz sonucunda; tüketicilerin gelir düzeyleri, medeni durumları, cinsiyet durumları ve eğitimleri ile ilgili anlamlı farklılıklar olduğu görülmüstür. Ancak, tüketicilerin yasları ile tercihleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıstır.

Özet İngilizce :

In this study, the theoretical information about the definition, development and the factors that are effective in fast food restaurants’ development is given, and it is aimed to identify the factors that are effective in customers’ preferences who prefer fast-food establishments, and to establish whether there is difference between these factors and the demographic characteristics of consumers. The study was realized by conducting the survey questionnaire to 736 customer who come to Mc Donald’s fast-food restaurant which is an extension of an international company and operates in the province of Izmit. A factor analysis was conducted to the data obtained and six factors were found. These factors are speed, product characteristics, personnel behaviors, tangibles, marketing efforts and price policy factors. A MANOVA analysis was conducted to understand is the factors and demographic characteristics of consumers show differentiation . As a result of the analysis, it was seen that there were meaningful differences about income levels marital status, sexes end educations of consumers. However, a meaningful difference between the ayes and preferences of the consumers could not found.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :