Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hegemonik düzen tartışmaları ve eleştirel görüşler

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi 1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı, uluslararası ekonomi politikteki yakın zamandaki eleştirel görüşleri de dikkate alarak, hegemonik düzen hakkındaki tartışmaların kapsamlı olarak analizidir. İlk bölümde uluslararası ekonomi politikteki geleneksel düşünceleri oluşturan liberalizm, Marksizm ve merkantilizm yaklaşımları ve onların hegemonya görüşleri açıklanmaktadır. Gramşiyanlar tarafından geleneksel hegemonya yaklaşımına karşı çıkan eleştirel görüşler geliştirilmiştir. İkinci bölümde, geleneksel görüşlerden farklılık yaratan Antonio Gramsci’nin hegemonya kavramına kazandırdığı anlam ve ondan etkilenen Robert W. Cox tarafından geliştirilen kavramsal çerçeve açıklanmaktadır. Son olarak, neo- Gramşiyan görüşlerin güncel öncelikleri ve eleştirileri verilirken, benzer ve farklı noktalar saptanmaktadır. Sonuç olarak, uluslararası alanda hegemonik düzen geleneksel görüşten farklı olarak toplumsal güçler-devlet biçimleri-dünya düzenleri ilişkisi içinde ele alındığında, uluslararası ekonomi politikte yakın zamandaki küreselleşme ile ilgili tartışmalara farklı bir boyut kazandırmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this article is to inclusively analyze the debates on hegemonic order, also taking into consideration recent critical thoughts in international political economy (IPE). In the first section, the three conceptions of classical IPE, which are liberalism, Marxism and mercantilism, and their notions of hegemony are explained. Gramscians have developed critical views on hegemony, which contradicts to the classical hegemony approach. In the second section, the meaning of hegemony as developed by Antonio Gramsci, which is different than classical conceptions, as well as the conceptual framework developed by his follower Robert W. Cox are explained. Lastly, as the contemporary priorities and challenges of neo-Gramscian perspectives in IPE studies are given, similarities and differences are indicated. As a conclusion, when the notion of hegemonic order in international realm is considered as a relation between social forces-state structures-world order, which is different than traditional approaches, it brings a new aspect to the contemporary discussions on globalization in IPE.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :