Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal yatırım ve kararlarında risk unsuru ve riske maruz değer

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal yatırım kararları sistematik ve sistematik olmayan birçok faktörden etkilenmektedir. Yatırımcılar finansal varlıkların getirileri ile risk arasında somut bir iliski kurmak konusunda zorlanmakta, bu zorluk bireysel düzeyde olduğu kadar, finansal kurumlar düzeyinde de yasanmaktadır. Bu anlamda özellikle bankalar tarafından kullanılan ve bir risk ölçüm yöntemi olan Riske Maruz Değer (RMD) hesaplamaları yatırımcılara ve finansal kuruluslara yardımcı olmaktadır. Bu çalısmada, finansal yatırımları etkileyen sistematik ve sistematik olmayan risk faktörlerine değinilmis, risk unsurunun finansal piyasalardaki önemi vurgulanmıstır. Çalısmada bankacılık sektöründe risk ölçüm yöntemi olarak kullanılan RMD yöntemi incelenmis, Varyans – Kovaryans Analizi Yaklasımı, Tarihsel Benzetim Yaklasımı ve Monte Carlo Simülasyonu Yaklasımlarına kısaca değinilmis, bir portföy için RMD’nin hesaplanması örnek yardımıyla açıklanmıstır. Çalısmanın son bölümünde ise RMD hesaplamalarına iliskin önerilerde bulunulmustur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Financial investment decisions are affected from many factors, systematic or unsystematic. Investors face difficulty in founding a relation between the return of financial assets and risk, this difficulty is lived both by individuals and institutions. Hence, Value at Risk (VaR), used especially by banks and a risk measurement method, helps calculations, investors and financial institutions. In this study, systematic and unsystematic risk factors affecting investments is discussed and the importance of risk factor for financial markets is emphasized. Value at Risk, a risk measurement method used in the banking sector; Variance-Covariance Analysis Approach; Historical Analogy Approach; Monte Carlo Simulation Approachs are analysed and the calculation of Value at Risk for a portfolio is explained with an example. Finally, suggestions for Value at Risk calculations are given.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :