Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Etik iklim ve tükenmişlik sendromunun kalite yönetim sistemi üzerine etkileri: bir laboratuvar araştırması

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Toplam Kalite Yönetimi anlayısında yapılan her isin müsteri odaklı olduğu ve müsteri memnuniyetinin çalısan memnuniyeti ile sağlanacağı göz önüne alındığında, etik davranıslarda bulunan çalısanların önemi anlasılmaktadır. Bu çalısma hizmet sektöründe (klinik, çevre sağlığı, gıda vb. analizler) faaliyet gösteren Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Baskanlığı ve Bölge Müdürlükleri çalısanlarının, tükenmislik ve etik iklim (is ahlakı) konularındaki algılarının kalite yönetim sistemi üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıstır. Çalısmada Maslach Tükenmislik Envanteri, Victor & Cullen Etik Đklim Skalası ve TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi standartından yararlanılarak hazırlanan bir anket ile veriler toplanmıs ve analiz edilmistir. Sonuç olarak etik iklim ve 178 tükenmislik sendromunun kalite yönetim sistemi üzerinde etkisinin gösterildiği bir model olusturulmustur.Bu modele göre etik iklim ile tükenmislik sendromu arasında negatif yönde anlamlı; tükenmislikle kalite yönetim sistemi arasında negatif yönde anlamlı; etik iklim ve kalite yönetim sistemi arasında pozitif yönde anlamlı bir iliski olduğu tespit edilmistir. Ayrıca kalite yönetim sistemini en iyi açıklayan bağımsız değiskenlerin yönetimin sorumluluğu ve ölçme- analiz- iyilestirme; etik iklimi en iyi açıklayan bağımsız değiskenlerin yardımsever ve ilkeli yaklasım; tükenmisliği en iyi açıklayan bağımsız değiskenlerin duygusal tükenme ve duyarsızlasma olduğu görülmüstür.

Anahtar kelimeler :

Etik ,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :