Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Düzenli hat deniz tasımacılıgında nakliye müteahhidinin gemi operatörü seçimine çok kriterli karar destek yaklasımı

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde dıssatımcılar, denizyolu ile gönderecekleri yükleri için tasıyıcı seçimini, dogal olarak, kendi kurumlarının önceliklerini dikkate alarak belirlemektedirler. Nakliye müteahhitleri, uluslararası pazarlamadaki kolaylastırıcı kurumların içinde yer alan ve dıssatımcılara yogunlukla fiziksel dagıtım (lojistik) konularında destek saglayan firmalardır. Nakliye müteahhitliginin faaliyetleri, öncelikle, tasıtan olan müsterilerinden gelen talepler dogrultusunda en uygun ve ekonomik tasıyıcıyı belirlemek ve bu konuda müsterilerine danısmanlık ve aracılık hizmetlerini gerçeklestirmektir. Elbette ki bu belirlemede ekonomik nedenler en önde gelen agırlıga sahiptirler. Ancak, diger ölçütlerin de varlıgı inkâr edilemez ve bunların ortaya konulması gerekmektedir. Özellikle son yıllarda, isletmelerin amaçlarının çesitlenmesi ile birlikte, karar verme problemlerinin giderek karmasıklastıgı gözlemlenmektedir. sletmeler, klasik ekonomik amaçları olan “kar maksimizasyonu”nun yanı sıra, artık ekonomik olmayan fakat hayati derecede önemli birçok amacı bir arada gerçeklestirmek durumundadırlar. ste bu noktada Çok Kriterli Karar Vermenin, kisilerin ve organizasyonların faaliyetleri arasında önemli bir yeri oldugu ortaya konulmaktadır.

Özet İngilizce :

Exporters in our country, naturally, take into account the priorities of their institutions to determine the carrier selection for their goods to move by seaway. Freight forwarder’s activities, first, is to select the most appropriate and economical carriers in line with demand from customers and then that in this regard is to perform consulting and intermediary services. Certainly, in determining the leading economic reasons that have weight but the existence of other criteria can not be denied and in a way they should be put in place. Particularly in recent years, with being more variated of companies’ aims, it’s observed that decision making problems have became more complicated from day bye day. Besides the traditional economical aim, “profit maximization”, companies, now, have to realize many aims which are not economic but have 21 vital importance. In this point, it is exposed that Multi Criteria Decision Making takes part with great importance in organization’s vital activities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :