Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çaykur fabrikalarının etkinliklerinin veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
343
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, veri zarflama analizi (VZA) ve 2005-2010 yıllarına ait veri seti kullanılarak bir KİT olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (Çaykur)bağlı yaş çay işleme fabrikalarının etkinlik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada önce her bir yıl için ayrı ayrılıkta etkinlik analizleri gerçekleştirilmiş. İkinci aşamada fabrikaların 2005 ve 2010 verileri kullanılarak yıllara göre etkinlik düzeylerindeki değişiklik tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular, 2008 yılı ve sonrasında etkinlik sorunu yaşayan fabrika sayılarında artış olduğunu, ayrıca sorunlu fabrikalara ait etkinlik düzeyini yansıtan etkinlik skorları da tam etkinlik düzeyinden daha fazla uzaklaşıldığını gösterir. Bu bulgular, 2008 ve sonrası yıllarda Çaykur'a bağlı fabrikaların etkinlik yönünden homojenlikten daha fazla uzaklaştıkları anlamına gelmektedir. Fabrikaların 2005-2010 yılı reel karşılaştırılmasına ilişkin VZA bulguları ise, 2010 yılında daha fazla fabrikada nispi etkinlik sorunu olduğunu ve bu yıla ait etkinlik skorlarının daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, 2010 yılında 2005 yılı değerleriyle karşılaştırıldığında Çaykur'a bağlı fabrikalarda etkinlik düzeyinde gerilemenin olduğu anlamına gelmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, the efficiency of tea processing factories of General Directorate of Tea Enterprises (Çaykur), which is a Public Economic Enterprise, is investigated using data envelopment analysis (DEA) and data set for the period of 2005-2010. First, efficiency analyses are subjected to the every individual year separately. Then using data set in constant prices, factories' efficiency levels of 2005 and 2010 are compared. Findings show that after 2008, efficiency problems are increased in a numbers of factories and efficiency scores decreased in inefficient factories. Homogeneity with respect to productivity is declined in the same period among the factories. Conclusions of the DEA related to comparison of 2005 and 2010 years prove that productivity problems arise in much more factories and effectiveness scores of those factories worsened. These results indicate that productivity levels of Çaykur tied factories are declined in 2010 compared with 2005.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :