Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilim ve ideoloji : teknigin iktidarı

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Bilimin birçok tanımı vardır.Bunlardan en genel olanı bilimin sistematik bilgiler bütünü oldugudur.Kuskusuz burada sözkonusu olan bilimsel bilgidir. Ancak ürün olarak bilgi, süje(bilim adamı) tarafından nasıl bir düsünsel çerçevenin sonucu olarak ortaya konmaktadır? Bu düsünsel çerçeve ya da paradigmayı olusturan düsünceler,önyargılar ve problem bilinci nedir? Bunların ideolojinin türlü onlamları içinde ortaya çıktıgını görüyoruz. T.Eagleton, deoloji adlı yapıtında, ideolojiyi farklı sekillerde tanımlamıstır;bulardan biri de ideolojinin “belirli bir toplumsal grup veya sınıfa ait fikirler kümesi” oldugudur. Bu tanımdan hareketle denebilir ki, bilim adamlarının da bilimsel bilgi üretirken sahip oldugu birtakım düsünceler,önyargılar ve kanaatler vardır. Hatta kimi zaman bunlardan yola çıkılarak bulus yapılabilmektedir. Bilim Tarihi,bu konuda örneklerle doludur. Ayrıca modernitenin bilim görüsü dikkate alındıgında, bunun büyük ölçüde dogaya egemen olma fikri üzerine kuruldugu görülmektedir.. Felsefe Tarihinde bilim ve ideoloji iliskisi çesitli sekillerde tezahür etmistir. Bunlardan biri de pozitivizmin bilimi ideoloji haline getirmesidir. Postmodern döneme bakıldıgında ise bir deger olarak bilim ve bilimsel bilginin yanında inanca,fala, halk tababetine vb yer açıldıgını görüyoruz.. Ayrıca Feyerabend Batı’da bilim egitimini elestirirken bilimin de din gibi ögretilmeye 3 baslandıgını söylemektedir.Habermas ise, “deoloji Olarak Teknik ve Bilim” adlı makalesinde, bizzat bilimin ve teknigin ideolojiye dönüsmesi olgusunu vurgulamaktadır.Nitekim günümüzde dini yönetimlerin bile teknolojiye asırı önem verdigini görüyoruz. Artık teknoloji iktidardır.

Özet İngilizce :

As it is known science has a lot of definition. The most general one of them is that science is a unity of systematic knowledge. Whitout hesitation, here, it is talked about scientific knowledge. However, the question is that how knowledge as a product, is introduced intellectually by scientists. And, what are those thoughts prejudices and perceive of problem which consist this intellectual angel? Here, we see they expose in the diverse meanings of ideology. Terry Eagleton, in his book “ideology”, describes the word of ideology with many different definitions. One of these definitions is that ideology is a belief or a set of beliefs, especially the political beliefs on which people parties, or countries base their action. By agreeing with his definition, it may be suggested that scientists have some ideas, prejudices and thinkings while they are producing scentific knowledge. Also, there could be done some inventions with their thinkings. In this regard, history shows a lot of examples of the former lines. Scientific view of modernism is largely set upon dominating over nature. Bacon claimed that to know means domination and he showed some idols which have been seen as obstacles to scientific tkinking. Throughout the history of philosophy relation between science and ideology has been explained differently. One of them is that positivism brought up science as an ideology in a dolition, they differentiated scientific and metaphisics in marxism and being scientific was based upon materialism. Hovewer, in the twentieth century. T.Kuhn related those scientific revolutions into those paradigm changes.When we look into the postmodern area we see religious beliefs and fortune telling as social values; in addition to science and scientific knowledge. Meanwhile, Feyerabend says that science has started to be taught as religion in the West. And Habermas, in his essay “Scence and Technology as Ideology, suggests that science and technique must turn into a ideology. Yet, we can easily see that religious methods give highly importance to technology. The power of technology speaks.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :