Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Belediyerlerde bireysel performans değerlendirme: izmir ili ilçe belediyelerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü1, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anabilim DalıKamu Yönetimi 2
Görüntülenme :
339
DOI :
Özet Türkçe :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> Günümüzde kamu ve özel yönetim alanında çalışanların performansının değerlendirilmesi önemli bir konu olarak görülmektedir çünkü etkin bir performans değerlendirme sistemi üretilen iş veya hizmetin niteliğini de arttırmaktadır. Aynı olgu vatandaşların yaşam kalitesi açısından önemli hizmetler üreten belediyeler için de geçerlidir. Belediyeler genel olarak kamu yönetiminde geçerli olan personel değerlendirme sistemine tabidir. Bu sistemde memur statüsünce çalışanlar için öngörülen bir değerlendirme işlemi olmakla birlikte, sözleşmeli statüde ve işçi statüsünde çalışanlar için belirlenen standart bir yöntem bulunmamaktadır. Bu çalışmada performans değerlendirme ile ilgili temel teorik bilgiler ele alındıktan sonra, kamu personel rejimi için geçerli olan yapı tanıtılacaktır. Bunu takiben İzmir ili belediyelerinde yürütülen ve onların personele yönelik performans değerlendirme faaliyetlerini belirleme ve değerlendirme amacını güden bir alan araştırması kapsamında elde edilen bir takım veri ve bulgular belirtilerek değerlendirilecektir

Özet İngilizce :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> Performance evaluation of workers in both public sector and private sector is seen as a significant case today because an effective performance evaluation system increases the quality of goods and services produced. Same concept is valid for the municipalities, which are serving tasks considerable in terms of citizen’s quality of life. Municipalities are generally subject to the personnel evaluation system, which is current in public administration. In this system; there is a prescribed evaluation process for the officer personnel, but not a standard method decided for contracted staff or the worker personnel. In this study, the notional intelligence on performance evaluation will be discussed. Then, the structure in force for public servants regime will be introduced. Following that, the data and findings will be declared and examined which were achieved by a field survey based on the purpose of analyzing the performance evaluation activities towards personnel in municipalities of Izmir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :