Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa’nın eski ve yeni demokrasileriyle türkiye’de oy değişkenliklerindeki genel trendler 1945-2005

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküıtesi1
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, Đkinci Dünya Savası sonrasından günümüze kadar olan dönemde Türkiye ile Avrupa’nın eski demokrasilerinde ve son yirmi yıllık demokratik seçim tarihinde Doğu Avrupa’nın yeni demokrasilerindeki bütün genel seçimlerde ortaya çıkan net oy değiskenliklerinin düzeyleri tespit edilmekte, bu düzeylerin eski ve yeni demokrasiler açısından ne anlama geldiği, oy değiskenliklerindeki eğilimlerin herhangi bir trend olusturup olusturmadığı ve gelecekle ilgili nasıl bir perspektif ortaya koyduğu sorularının yanıtı arastırılmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki oy değiskenliklerinin, düzeyi ve trendi açısından ne ölçüde Avrupa’nın yeni ve eski demokrasilerine benzediği incelenmektedir.

Özet İngilizce :

In this article, it is put forward what the levels of net electoral volatility in whole general elections are specified in Turkey and in old democracies of Europe from the Second World War up to the present time and in new democracies of East Europe in their electoral history in the last twenty years, and it is aimed to find out the answers of the questions what is the meaning of these levels from point of the old and new democracies, whether the directions of the electoral volatility constitute a trend at any form, and what kind of pespective it puts forward for future. In addition, it is also to what extent electoral volatility in Turkey from the points of its levels and trends resembles the old and new democracies of Europe.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :