Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa anayasası ve onay sürecinin bir parçası olarak referandumlar: avrupa bütünleşmesi açısından bir inceleme

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

AB’nin, özellikle siyasi alanlar içeren bütünle'me konusu Birli(in kurulu'undan bu güne kadar gerçekle'tirilmesi dü'ünülen ve özellikle 1990’l yllardan itibaren sürekli gündeminde yer alarak geli'en bir alandr. Avrupa’nn Gelece(ine 0li'kin Konvansiyon‘un çal'malarna ba'lamasyla da Avrupa için ortak ve ba(layc bir çat olu'turacak olan Anayasa giri'imleri resmen faaliyete geçmi' ve böylece bütünle'me adna Birli(in en son giri'imi gerçekle'mi'tir. Avrupa Anayasas’nn kapsayc do(as ve üyelerine baz a(r sorumluluklar yüklemesi bu metnin onaylanma sürecinin sadece Avrupa Konseyi’ne braklmasn engellemiştir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :