Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analysis of decision making styles of social media opinion leaders and seekers

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü1, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
285
DOI :
Özet Türkçe :

Theory and practice both recognize the importance of opinion leadership and seeking constructs within informational interpersonal interaction. However, researches in this area do not concentrate on profiling social media opinion leaders and seekers. The purpose of this study is to describe the decision-making styles of social media opinion leaders and seekers via Consumer Styles Inventory. The empirical application is carried out on a sample of 257 undergraduate students. As a result, ten different decision making styles were found and the analysis confirm that several styles differ for high and low “social media opinion leaders” and “social media opinion seekers”.

Özet İngilizce :

Teori ve pratikteki uygulamalar, fikir liderliği ve fikir arama kavramlarının kişilerarası bilgilendirici etkileşimindeki önemini vurgulamaktadır. Buna karşın, bu alandaki literatür sosyal medyada yer alan fikir liderlerinin ve fikir arayanların profilini çıkarma konusuna odaklanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, Tüketici Tarzları Ölçeği’ni kullanarak sosyal medyada yer alan fikir liderlerinin ve fikir arayanların karar verme tarzlarını belirlemektir. Çalışmanın ampirik uygulaması 257 lisans öğrencisinden oluşan bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, on farklı karar verme tarzı ortaya çıkarılmış ve bu karar verme tarzlarının bir kısmının yüksek düzeyde ve düşük düzeyde “sosyal medyada fikir liderleri” ve “sosyal medyada fikir arayanlar”a göre farklılaştığı görülmüştür.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :