Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alternatif portföy seçim modellerinin performanslarının karşılaştırılması (imkb örneği)

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi 1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Markowitz’in ortalama-varyans modeli ile birlikte alternatif olarak geliştirilen Sharpe’ın tek indeks ve Elton-Gruber’in EGP modellerinin oluşturduğu optimum portföylerin performanslarının karşılaştırılması amaçlanan bu çalışmada, Haziran 2001 - Aralık 2007 dönemini kullanılmıştır. Hisse senetlerinin günlük kapanış verileri üzerinden aylık ortalama getirilerinin hesaplandığı ve portföy oluşturma stratejisinin her ayın ilk işlem gününde portföy oluşturma, sonraki ayın ilk işlem gününde portföyü revize etme şeklinde belirlendiği araştırmada, varyans-kovaryans matrisini oluşturmak ve beklenen getirileri tahminlemek amacıyla her ay geriye dönük 30 aylık periyot kullanılmış ve etkin portföylerin performansı her ay İMKB-100 endeksinin riski ile eşleştirilerek değerlendirilmiştir. Seçilen stratejiler Ocak 2004 - Aralık 2007 portföy oluşturma dönemini kapsayan 48 aylık ana periyodun yanı sıra 12 ve 24 aylık alt dönemler açısından İMKB-tüm endeksinde yer alan hisse senetlerinden yararlanılarak oluşturulan portföylere uygulanmıştır. Portföy performanslarının, portföylerin oluşturulduğu gözlem kümesine göre farklılık gösterip göstermediğini analiz edebilmek ve düşük hacim problemini ortadan kaldırabilmek amacıyla aynı stratejiler yüksek işlem hacimli hisse senetlerinden oluşturulan portföyler için de yinelenmiştir.

Özet İngilizce :

Aiming to compare and contrast optimum portfolio performance comprised of EGP models developed by Elton and Gruber and Sharpe’s single index model put forth as an alternative to theprevious along with Markowitz mean-variance model, this study shall scope on the interval between June 2001 and December 2007. In order to accomplish the task given, average monthly returns over daily closing prices of stocks were calculated. The research, by means of composing a portfolio for the transaction the first day of the month, subsequently; by means of revising the previous month’s portfolio on the latter’s month’s first day of transaction, utilized every month’s 30-day retroctive to forecast expected returns and to form a variance-covariance matrix. In addition, the study evaluated the effective portfolios’ performances by matching these with ISE National-100 Indexes’ risk. The selected strategies were applied to the portfolios located in the ISE National-All Shares Index within the groupings of 48-month main period which is inclusive of January 2004 and December 2007 portfolio formation interval, as well as, 12-and 24- month subintervals within the scope of the research. For an elaborate analysis whether portfolio performances demonstrate differences relative to the observed populations composed of portfolios and for overcoming the problem of low-volume, the same strategies were repeated to be applied to those high transaction volume stocks’ portfolios.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :