Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Algılanan kurumsal görünüm, proaktif kişilik özelliği ve iş kurma (girişimcilik) tutumu: dokuz eylül üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü öğrencileri üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
354
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı kurumsal girişimcilik algısı, kişilik özelliğinin proaktif boyutu ile iş kurma (girişimcilik) tutumu arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Çalışmada kurumsal görünüm Kostava’nın (1997) çalışmasından yararlanılarak bilişsel, düzenleyici ve normatif olmak üzere üç boyutta sınıflandırılmıştır. Proaktif kişilik özelliğini ölçmede Bateman ve Crant’ın (1993) on sekiz ifade içeren soru formu kullanılmıştır. Çalışma sonucunda iş kurma tutumunu proaktif kişilik özelliği ve algılanan kurumsal görünümüm düzenleyicilik boyutu tarafından açıklandığı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the relationships among entrepreneurial attitude to start up business, proactive personality trait and perceived institutional profiles dimensions. Perceived institutional profiles are classified into three main dimensions which are based on Kostava’s (1997) research; cognitive, regulatory and, normative dimensions in the study. For the proactive personality trait measurement, which includes eighteen items, Bateman and Crant's (1993) questionnaire is used. Research findings indicate that entrepreneurial attitude explained by proactive personality trait and regulative dimension of perceived institutional profiles.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :