Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yetkinliklere dayalı insan kaynakları yönetimi ve ücretlendirme sistemi üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

1980’lerden bu yana insan kaynakları yönetimi alanında gerçeklestirilen arastırmaların bir bölümü, hem insan kaynakları uygulamalarının kendi içindeki uyumunun hem de bu uygulamalar ile örgütsel strateji arasındaki uyumun nasıl saglanacagı üzerinde durmaktadır. Arastırmaların bir diger bölümü ise söz konusu uygulamaların örgütsel performansı nasıl destekleyecegine odaklanmaktadır. Bu çerçevede geleneksel is odaklı sistemlerden farklı olarak ücretlendirme sisteminin örgütsel yetkinlikler ve stratejiyi destekleyecek biçimde tasarlanması önem kazanmaktadır. Bu çalısma, ilgili literatür göz önüne alınarak, yetkinliklere dayalı insan kaynakları yönetimi ve ücretlendirme sistemlerinin tasarımına iliskin bir inceleme yapmayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

There has been considerable research on how human resource practices would fit both within its internal practices and with organizational strategy. Another stream of research has focused on how such practices would support organizational performance. In this context, it is trivial to design compensation systems, other than traditional job focused systems, that support both organizational competencies and strategy. This study aims to examine the design of competency based human resource management and compensation systems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :