Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Why extreme underpricings occurred? evidence from japanese ipo market

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Graduate School of Business Administration of Dokuz Eylul University1
Görüntülenme :
299
DOI :
Özet Türkçe :

This paper empirically examines the determinants of increase in the first day return of Japanese initial public offerings (IPOs) during 1997-2001 in TSE, Jasdaq, Mothers, Hercules (former Nasdaq Japan) and regional stock exchange markets. Initial return investigation focuses on pre-market conditions during the filing procedures. The findings show that the highest limit stocks are positively correlated with initial returns. The boom of high-tech IPO firms affects pre-market activities and high initial returns make pre-markets competitive for underwriters. Further analysis confirms that shareholders avoid wealth losses by offering few shares due to high underpricing expectations. JEL Classification: G32; G24

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalısma ampirik olarak 1997-2001 tarihleri arasında Japonya’daki TSE, Jasdaq, Mothers, Hercules (önceden Nasdaq Japan) ve yerel sermaye piyasalarında halka arzlarda ilk gün getirilerindeki artısın nedenlerini ampirik olarak incelemektedir. 3lk gün getiri incelemesi dosyalandırma dönemindeki ön piyasa kosulları üzerine odaklanmaktadır. Bulgular, ilk getirilerin yüksek limit hisseleri ile pozitif korelasyonlu oldugunu göstermektedir. Yüksek teknolojili IPO firmalarının sayısındaki patlayıs ve yüksek getiriler ön piyasaları aracı kurumlar icin rekabetçi yapmaktadır. Daha sonraki analizler göstermektedir ki hissedarlar yüksek getiri beklentilerinden dolayı hisse arzında daha az hisse önererek kazanç kaybını önlemektedirler.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :