Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üç boyutlu mesleki bağlılık ölçeğinin türkçe’de güvenilirlik ve geçerliliğinin incelenmesine yönelik bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Uludag Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı Meyer ve digerleri tarafından (1993) gelistirilmis olan üç boyutlu mesleki baglılık ölçeginin Türkiye baglamında güvenilir ve geçerli bir araç olup-olmadıgını incelemektir. Bu amaçla bir dizi prosedür izlenerek bir saha çalısması yürütülmüstür. Bir kamu üniversite hastanesinde görev yapan 425 hemsireden veri toplanmıstır. Dogrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçegin duygusal, devamlılık ve normatif olmak üzere üç boyuta ayrıstıgını göstermektedir. Çalısmada her bir boyuta iliskin analiz sonuçlarına yer verilmistir. Bu kapsamda mesleki devamlılık baglılık boyutu için iç tutarlılık katsayısının düsük (Cronbach alfa katsayısı=0,27) ve ölçegi olusturan maddeler arası korelasyonun zayıf oldugu tespit edilmistir. Bundan baska, kesfedici faktör analizi sonuçları da duygusal, normatif ve devamlılık baglılıgı boyutlarında bazı ifadelerin net bir sekilde ilgili faktöre yüklenmediklerini ortaya koymustur. Arastırma bulgularına iliskin kısıtlar ve gelecek çalısmalar için öneriler tartısılmıstır.

Özet İngilizce :

This study attempts to examine if the three dimensional occupational commitment scale developed by Meyer et al. (1993) is a reliable and valid measure in the Turkish context. Using a combination of methodological procedures, this measure was tested by conducting a field study. Data was obtained from 425 nurses in a public university hospital. Confirmatory factor analysis revealed that the three component measures (affective, continuous and normative) occupational commitment were distinguishable from one another. Reliability and validity data for affective, continuous and normative occupational measures were reported. Item analysis of the continuous occupational commitment scale yielded a Cronbach's alpha of 0.27, indicating low inter-item correlation. In addition, exploratory factor analysis results suggest that some items questioning affective, normative and continuous occupational commitment were not clearly loaded on one factor. Research implications and suggestions for future research were also discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :