Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de örgütsel bağlılık yazını (2002- 2010): bir meta analiz çalışması

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısma, Türkçe "Örgütsel Bağlılık" yazınının genel profilini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, örgütsel bağlılığın Türkiye'ye özgü bir bağlamda incelenip incelenmediği tespit edilmeye çalısılmaktadır. Bu kapsamda Türkçe yazında örgütsel bağlılığı konu edinen çalısmalar bir metodoloji içerisinde; arastırmanın amacı, arastırma hipotez(ler)i,veri toplanan örneklemler, kullanılan değiskenler, kullanılan ölçekler, güvenilirlik ve geçerlilik katsayıları ve bulguları açısından ayrı ayrı analiz edilmistir. Bulgular incelendiğinde örgütsel bağlılık kavramının Türkiye bağlamında ölçülmediğini söylemek mümkündür. Bununla birlikte örgütsel bağlılığın ardılları ve iliskili olduğu değiskenler kapsamında yabancı yazından farklı olarak bir problematizasyona rastlanmamıstır.

Özet İngilizce :

This study aims to state the general profile of the concept "organizational commitment" in Turkish literature. Accordingly, this study tries to determine if the subject organizational commitment is being analyzed in a context unique to Turkey or not. In this scope; the studies focusing on organizational commitment in Turkish literature has analyzed in a methodology including; the aim, the hypotheses, the samples, the variables, the scales, reliability and validity factors and the findings. The results show that; the organizational commitment concept hasn't been examining in a unique way in Turkish literature. Nevertheless, the results also points that Turkish studies doesn't have a different problematic unlike foreign literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :