Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teknolojiye hazırlık düzeyinin belirlenmesine yönelik bir ölçek uyarlama çalışması

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir MYO İktisadi ve İdari Programlar Bölümü2, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi çağı, teknolojinin is dünyasındaki öneminin artan bir hızla gelismesine neden olmustur. Bununla birlikte, teknoloji kullanımına dönük yasanan sorunlar da daha sık gündeme gelmeye baslamıstır. Bu noktadan hareketle arastırmanın amacı, Parasuraman (2000)'ın kullanıcıların teknoloji kullanmaya istekliliklerini ölçmek üzere gelistirmis olduğu Teknolojiye Hazırlık Ölçeğini Türkçeye uyarlayarak, geçerli ve güvenilir bir ölçek gelistirmek olarak belirlenmistir. Arastırmanın örneklemini; Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesine dağılmıs, en az üniversite mezunu 1289 kisi olusturmaktadır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, dört boyutu ölçmek üzere faktör yükü 0,45'in üzerinde kalan 23 madde korunarak diğerleri elenmis ve doğrulayıcı faktör analizi gerçeklestirilerek model doğrulanmıstır.

Özet İngilizce :

Information age, the rapid growth of technology has led to an increasing importance in the business world. However, it is more commonly the problems facing use of technology has come up. From this point, the aim of the study is adapting Technology Readiness Scale, which was developed by Parasuraman (2000) to measure users intention to technology usage, into Turkish and developing a reliable and valid scale. Sample of the study is 1289 people who has graduate degree and located in seven different geographical regions of Turkey. After exploratory factor analysis, 23 items that have factor load at least 0.45 for four dimensions are selected and with confirmatory factor analysis results are validated.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :