Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Online perakendecilikte tüketici bağlılığını etkileyen faktörlere dair ampirik bir çalışma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
231
DOI :
Özet Türkçe :

Çalısmanın amacı online perakendecilikte tüketici baglılıgını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu amaçla faktör analizinden yararlanılmıs ve üç faktör altında toplam 28 faktör belirlenmistir. Tüketicilerin perakende sanal magaza baglılıkları aynı zamanda yıllık satın alma miktarı (TL), satın alma sayısı ve siparis sıklıgı gibi temel ölçütler yardımıyla da belirlenebilmektedir. Çalısmanın temel varsayımı bu ölçütlerin tüketicilerin perakende sanal magaza baglılık düzeylerine göre ayrıstırılmalarında etkili oldugudur. Varsayımın geçerliligi diskriminant analizi yardımıyla test edilmis ve yıllık satın alma miktarının (TL) diger ölçütlere göre tüketicilerin baglılık düzeylerine göre ayrıstırılmalarında daha fazla etkili oldugu belirlenmistir. Çalısmada ayrıca, perakende sanal magaza özelliklerinin (tüketici memnuniyeti, website özellikleri ve online alısveris kolaylıkları) düzeyi ile tüketicilerin perakende sanal magaza baglılık düzeyleri arasındaki iliski Ki-Kare analiz yöntemiyle test edilmis ve aralarında pozitif iliski oldugu belirlenmistir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the factors affecting consumer loyalty in online retailing. For this purpose, factor analysis is utilized and a total of 28 factors under 3 main factors are identified. Consumers' virtual retail store loyalty can be determined with the help of some basic criteria such as the annual purchase amount (TL), the number of purchase, and the frequency of order. The basic assumption of the study is that these criteria are effective in classifying consumers according to their levels of loyalty to the virtual retail store. The validity of this assumption has been tested through discriminant analysis and it is decided that the annual amount of purchase (TL) is more effective than the other criteria in the classification of consumers according to their levels of loyalty. In addition, the relationship between the characteristics of the virtual retail store (consumer satisfaction, website features, online shopping facilities) and consumers' levels of loyalty to the virtual retail store has been tested with Chisquare analysis method and was determined that there was a positive relationship between them.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :