Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kriz sonrası türkiye’de mevduat bankaları kârlılığına etki eden faktörler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
259
DOI :
Özet Türkçe :

Bankalar bir yandan kâr maksimizasyonunu gerçeklestirecek politikalar saptarken, diger yandan da riski minimuma indirecek likidite ve emniyet marjlarını olusturmak için çaba sarf etmek durumundadır. Bu nedenle bankaların kârlılıgını etkileyen faktörlerin belirlenmesi, bankanın uygulayacagı politikanın tespiti açısından önemli olmaktadır. Bu çalısmada panel veri analizi yöntemi kullanılarak, Türk bankacılık sistemi içersinde yer alan mevduat bankalarının 2001 krizi sonrası dönemde kârlılıklarının belirleyicisi olan içsel (banka karakteristikleri) ve dıssal (makroekonomik ve finansal yapı) faktörlerin kârlılık üzerindeki etkisi analiz edilmistir. Çalısmanın sonucunda banka kârlılıgı üzerinde içsel faktörlerin etkisinin dıssal faktörlere göre daha belirleyici oldugu tespit edilmis ve banka büyüklügü, krediler/mevduat oranı ve bankacılık sektörü aktiflerinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının banka kârlılıgına pozitif yönlü; maliyet oranı, sermaye yeterliligi oranı ve takipteki krediler/toplam krediler oranının negatif yönlü bir etkide bulundugu saptanmıstır.

Özet İngilizce :

Banks are trying to realize liquidity and security margins to minimize risk in addition to determining policies for maximization of profits. For this reason it is important to determine factors affecting bank's profitability. In this study internal (bank characteristics) and external (macroeconomic and financial structure) factors which determine profitability of banks were analyzed by panel data analysis using data from Turkish deposit banks after 2001 crisis. The results of the study show that internal factors are more important than external factors for bank profitability. Also, bank size, credit/deposit ratio and total assets of the deposit banks/GDP ratio variables have positive effects whereas cost ratio, capital adequacy ratio and loss reserve/total credit ratios have negative effects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :