Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletme bölümü öğrencilerinin bölüm gereksinimlerinin kano modeli ile sınıflandırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
248
DOI :
Özet Türkçe :

Kalite kavramının birçok alanda önem kazanması ve egitimin insan yasamında geçmisten bugüne var olması, bu iki olgunun bir arada ele alınmasını gerekli kılmıstır. Bu amaçla, literatür ve uygulama alanında egitimde kaliteyi ele alan pek çok çalısma bulunmaktadır. Bu çalısma, Dokuz Eylül Üniversitesi, #sletme Fakültesi, #sletme Bölümü ögrencilerinin aldıkları egitim ile ilgili gereksinimlerini sınıflandırıp, önem düzeylerinin analiz edilmesiyle bu alana katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalısmada nitel ve nicel analiz bir arada uygulanmıstır. Öncelikle yapılan odak grup çalısmaları ile gereksinimler ortaya çıkartılmıs ve 137 ögrenciye yapılan anketler sonucunda bu gereksinimler Kano Modeli ile sınıflandırılmıstır. Buna ek olarak, Analitik Hiyerarsi Süreci (AHS) kullanılarak sınıflandırılan gereksinimlerin önem düzeyleri belirlenmistir. Bu çalısma, isletme bölümünün daha kaliteli egitim verme sürecinde ögrencilerin görüslerine yer vermesine ve daha etkin stratejiler gelistirebilmesine katkıda bulunacaktır.

Özet İngilizce :

The fact that quality concept has gained importance in many areas and education has existed in human’s life from past to present required that these two concepts have been considered together. For this purpose, on the literature and applying areas are many studies examining quality concept in education. This article aims to contribute the research area through the use of the students’ of DEU Business Faculty’s Business Administration expectations related to their education. Qualitative and quantitative methods have been applied together in the article at issue. Firstly requirements have been found out with focus group studies and then determined expectations via questionnaires applied 137 students have been classified into Kano Model. Addition to these expectations’ importance degrees was determined through the use of AHP. This study can contribute that the students’ views can be taken place and more effective strategies can be found in the process of giving more qualified education in Dokuz Eylül University, Faculty of Business.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :