Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı : 22 Sayfalar 482 - 499 2017-12-31
İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİLİK VE EKİP YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP OF THE INTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: A RESEARCH ON BANK EMPLOYEES
Feriştah GÜNER,Celalettin SERİNKAN
19 261

Öz Araştırmada bankacılık sektöründe çalışanların iç girişimciliğe verdiği önem düzeyini belirlemek yenilik ve ekip yönetimi ile olan olumlu ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu bağlamda Burdur ve Denizli ilinde bulunan kamu ve özel sektör banka şubelerinde anket çalışması yapılarak çalışanların iç girişimcilik, yenilik ve ekip çalışmasına eğilimleri çeşitli faktörler açısından incelenmiş ve elde edilen bulgular SPSS 15 istatistiksel veri analiz programında değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre bankacılık sektöründe iç girişimcilik – yenilik ve iç girişimcilik – ekip yönetimi arasında orta düzeyde ilişki saptanırken, yenilik – ekip yönetimi arasında daha anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca yaş, medeni durum ve hizmet süresi gibi değişkenlerin iç girişimcilik, yenilik ve ekip yönetimi ilişkisini etkileyen unsurlar olduğu tespit edilirken, cinsiyet ve çalışılan departman gibi değişkenler ile iç girişimcilik, yenilik ve ekip yönetimi arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır

Anahtar Kelimeler

Girişimcilik, İç girişimcilik, Yenilik
Ağca, Veysel-Yörük, Durmuş (2006), “Bağımsız Girişimcilik ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar: Kavramsal Bir Çerçeve”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.8, Sayı.2, (155-173).
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Aralık


Makalenin Yazarları
Feriştah GÜNER
Celalettin SERİNKAN