Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hiyerarşik plato ve kendini işletmeden hissetme durumunun performans hedefine yönelim ve yenilikçi davranışa etkisinde örgütsel özdeşleşmenin rolü

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu1, Mustafa Kemal Üniversitesi2
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabetin yoğunlastığı günümüz sartlarında örgütler yeniliklere ayak uydurmak zorundadır. Yenilikçi ortamın olusturulması için de bireylerin motive edilerek bazı hedeflere yönelmesi sağlanmalıdır. Bu çalısmada hiyerarsik plato, kendini isletmeden hissetme ve özdeslesmenin yenilikçi davranıs ve performans hedefine yönelim değiskenleri üzerindeki etkiler sorgulanmıstır. Ankara'da güvenlik sektöründe çalısmakta olan 486 katılımcıdan elde edilen bulgular sonucunda kendini isletmeden hissetmenin ve hiyerarsik platonun özdeslesme üzerinde pozitif etkisinin olduğu saptanmıstır. Ayrıca kendini isletmeden hissetmenin yenilikçi davranıs ve performans hedefine yönelim üzerinde pozitif etkisinin olduğu ve bu etkide özdeslesmenin tam aracılık ettiği gözlenmistir.

Özet İngilizce :

As competition conditions become intense, organizations today have to keep pace with innovation. For the creation of innovative environment, individuals should be motivated to orientate to some goals. In this study the effects of hierarchical plateuing, perceived insider status and organizational identification are investigated on performance goal orientation and innovative behavior. The sample is composed of 486 respondents who is working in security sector in Ankara. The results reveal that direct positive effects of hierarchical plateuing and perceived insider status on organizational identification. The results also demonstrate that positive effects of perceived insider status on innovative behavior and performance goal orientation are mediated by organizational identification.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :