Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Etkinlik turizminin algılanan sosyo-ekonomik etkilerini belirlemeye yönelik istanbul destinasyonunda bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü 1, Erciyes Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu2
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Etkinlik turizmi, etkinliklerin yapıldıgı destinasyonları birçok yönden etkilemektedir. Bu etkiler; ekonomik, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel, fiziksel, politik, turizm ve psikolojik etkilerdir. Arastırma, bir destinasyonda etkinliklerin meydana getirdigi etkilerden sosyo-ekonomik etkilerin belirlenmesini amaçlanmaktadır. $stanbul'un 2010 yılı Avrupa Kültür Baskenti seçilmesinden dolayı arastırmanın evreni $stanbul ilinde faaliyet gösteren A grubu seyahat acentaları ve fuar organizatörleri olarak belirlenmistir. Arastırmada, Gürsoy, Kim ve Uysal (2004) tarafından etkinliklerin sosyo-ekonomik etkilerinin ölçülmesi için gelistirilen sosyoekonomik ölçek kullanılmıstır. Anket yöntemi kullanılarak toplanan verilere güvenilirlik analizi, faktör analizi ve t testi uygulanmıstır. Analizler sonucunda algılanan sosyo-ekonomik etkilere yönelik dört faktör tespit edilmistir. Bu faktörler; "topluluk bagdasımı", "ekonomik yarar", "sosyal yarar" ve "sosyal maliyet" faktörleri olarak isimlendirilmistir. Arastırma sonuçlarının Gürsoy vd. (2004) tarafından ölçegin gelistirildigi arastırma sonuçları ile paralellik gösterdigi tespit edilmistir.

Özet İngilizce :

Event tourism has effects on destinations that events ocur in, in many ways. These impacts are economic, socio-economic, socio-cultural, physical, political, tourism and psychological impacts. This research aims to determine socio-economic impacts of events in a destination. A group travel agencies and fair organizations act in Istanbul city that has been chosen as "European Capital of Culture" for 2010 were determined as research universe. In the study, socio-economic scale that used for collecting data is taken from Gursoy, Kim and Uysal (2004) who were developed the scale in order to measure socio-economic impacts of events. Reliability analysis, factor analysis and T-test analysis were performed to the data which were collected by way of questionnares. Four factors that related to perceived socio-economic impacts are determined as findings from the study. These factors are named as respectively "community cohesive", "economic benefit", "social benefit" and "social cost". It is determined that findings of the study are parallel to the results of the Gursoy, Kim and Uysal's study based on which socioeconomic scale was developed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :