Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Duygusal emek davranışlarının işgörenlerin tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisi üzerine sağlık sektöründe bir araştırma

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Duygusal emek, işi gereği müsterilerle birebir iletisim halinde olan isgörenlerin duygusal tepkilerini örgüt için kabul edilebilir sekle sokmak veya örgüt amaçlarıyla uyumlu duygu gösterimleri yaratmak amacıyla harcadıkları çaba seklinde tanımlanabilir. Örgütlerin isgörenlerden bekledikleri duygusal tavırları standardize eden kurallar, duygusal davranıs kuralları olarak adlandırılmaktadır. Đsgörenlerin, gerçek duygularını sürekli denetim altında tutarak kendilerinden beklenilen duyguları ifade etmeleri, sürekli rol yapıyor oldukları hissine kapılmalarına ve samimiyet duygularını yitirmelerine neden olabilmektedir. Müsterilere gösterilmesi gereken duygusal tepkilerin örgütün denetimi altında bulunması, isgörenler için bir baskı unsuru haline gelerek ise bağlı stresi de artırabilmektedir. Bunların yanı sıra, isgörenlerin is doyumu düzeylerini düsürmesi ve tükenmislik seviyelerini artırması da duygusal emek gösteriminin olası olumsuz sonuçları arasında yer almaktadır. Bu arastırmada; Manisa ilinde faaliyet gösteren özel ve kamu hastanelerinde görev yapan doktorların hastalarına karsı sergiledikleri duygu gösterimleri; duygusal emeğin boyutları olan derinlemesine, yüzeysel veya samimi davranıs seklinde üç boyutta değerlendirilmis; bu üç davranıs tipinin bireylerin tükenmislik seviyeleri üzerindeki etkisini ölçmek amaçlanmıstır. 136 katılımcıya uygulanan anket sonuçları SPSS programında değerlendirilmis; duygusal emeğin tükenmislik ve bazı demografik özellikler ile iliskisi test edilmistir.

Özet İngilizce :

Emotional labor is defined as the effort of employees, who are in face to face interaction with customers, to align their emotional manifestations with the standards defined by the organization. The emotional standards that organizations expect from their employees while interacting with customers are called emotional display rules. Employees' keeping their real feelings under constant supervision to express the accepted emotion can lead them loose their sense of intimacy. Also, the presence of the pressure that an organization causes by supervising emotional displays of employees may increase work related stress. In addition, reducing job satisfaction and increasing burnout can be counted among possible negative consequences of emotional labor displays. In this study, it is aimed to identify the types of emotional labor displays shown by physicians who work in public and private hospitals to their patients; and that chosen displays' effects on their burnout levels. The results of the survey applied to 136 participants analyzed with the statistical program SPSS and the relationship between emotional labor, burnout, and some demographic characteristics were tested.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :