Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Determining effect of personality traits on voter behavior using five factor personality inventory

Yazar kurumları :
DEU, Department of Business Administration, Dokuz Eylul University, Faculty of Business1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

The researchers have used four sub-dimensions (rule obedience, innovativeness, reactiveness and self confidence) of the five factor personality inventory redeveloped and modified by Somer, Korkmaz and Tatar (2002) for Turkish citizens to analyze the interactions of personality and voter behavior. The intentions are examined as intentions for certain groups of parties: left, right, new, new and religious. Rule obedience is found to create significant differences among respondent’s intentions to vote for a specific political orientation. The influence of demographic variables (age, gender and occupation) on personality sub-dimensions and on intentions (together with personality traits) is examined. Age is found to have interactions with rule obedience, innovativeness and self-confidence while gender and occupation had interactions only with self confidence. These three demographic factors were able to explain the intentions of voters depending on their political orientations.

Özet İngilizce :

Kisilik ve oy verme davranısı arasındaki iliskileri incelemek amacıyla Türk deneklerde kullanılmak üzere Somer, Korkmaz ve Tatar (2002) tarafından gelistirilen ve adapte edilen bes faktör kisilik envanterinde yer alan dört alt boyut (kurallara baglılık, yenilikçilik, tepkisellik ve kendine güven) kullanılmıstır. Cevaplayıcıların oy verme niyetleri politik yaklasımlarına göre dört grupta toplanmıstır: sag, sol, yeni, yeni ve dinci. Kisilik alt boyutlarından kurallara baglılıgın cevaplayıcıların oy verme niyetlerinde anlamlı derecede farklılık yarattıgı görülmüstür. Çalısmada, demografik degiskenlerin (yas, cinsiyet ve meslek) politik yaklasım ve kisilik üzerindeki etkileri de arastırılmıstır. Yasın kurallara baglılık, yenilikçilik ve kendine güven ile iliskili oldugu; cinsiyet ve meslegin ise sadece kendine güven ile iliskili oldugu görülmüstür. Bunun yanı sıra, üç demografik degiskenin oy verenlerin oy verme niyetlerini açıklayabildigi ortaya konmustur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :