Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı : 19 Sayfalar 137 - 147 2017-06-30
ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER, DEMOKRASİ VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
Dilek ŞAHİN
14 261

Öz Bu çalışmanın esas amacı, üst-orta gelirli ülkelerde ekonomik özgürlükler, demokrasi ve yolsuzluk ilişkisinin analizidir. Çalışmada 1998-2014 dönemi ele alınmış ve panel veri yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada değişkenlerin durağanlıkları araştırılmıştır.  Ardından değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi Pedroni eş bütünleşme testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak değişkenlerin birinci dereceden durağan oldukları ve değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olduğu görülmüştür. Granger nedensellik analizi sonucunda kısa dönemde ekonomik özgürlükler ve yolsuzluk arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Uzun dönemde ise, demokrasinin ve yolsuzlukların ekonomik özgürlüklerin nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler

Demokrasi, Yolsuzluk, Ekonomik Özgürlükler, Üst-Orta Gelirli Ülkeler, Panel Veri Analizi
Beşeli, Furkan - Yardımcıoğlu, Fatih (2013), “Demokrasi ve Yolsuzluk İlişkisi: Seçilmiş Ortadoğu Ülkelerinin Analizi”, Ortadoğu Yıllığı, (446-461).
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Haziran 2017
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Haziran 2017


Makalenin Yazarları
Dilek ŞAHİN