Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bölgesel sanayi üretimi ve karayolları altyapı harcamaları

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
230
DOI :
Özet Türkçe :

Ulasım altyapı yatırımları, maliyetleri azaltmak, piyasaya erisilebilirligi ve ticareti kolaylastırmak yolu ile sektörel ve bölgesel büyümeye katkıda bulunmaktadır (Aschauer, 1989; Gramlich, 1994; Bougheas, et. al, 2000). Lakshmanan (2007), ulasımdaki gelismelerin, erisilebilirlik, uzmanlasma ve piyasa genislemesinde artısa yol açtıgını ve böylece en az yenilik kadar, ölçege artan getiri ve uzamsal (spatial) yıgılma etkilerine ve dolayısıyla toplam faktör verimliligindeki artısa ve milli gelirde büyümeye neden oldugunu göstermistir. Bu çalısmanın amacı, karayolları altyapısına ait gelismelerin, Türkiye'nin bölgesel sanayi üretimine etkisini incelemektir. Veriler, imalat sanayi üretimi (kurulus sayısı, çalısan sayısı, güç kapasitesi, kisi basına düsen imalat sanayi katma degeri), sermaye (kisi basına düsen elektrik kullanımı), isgücü (istihdam oranı) ile altyapı (kisi basına düsen kamu yatırımı, kırsal alanlarda asfalt yol oranı, toplam yollar içinde asfalt yol oranı) verilerinden olusmaktadır. 2000 yılı için Türkiye'deki 26 Düzey2 bölgesi için sonuçlar, imalat sanayi katma degeri ile firma sayısı, çalısan sayısı ve güç kapasitesi arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir iliski oldugunu göstermektedir. Ayrıca, kamu altyapı yatırımlarında, kırsal alanda asfalt yol oranında ve toplam yollar içinde asfalt yol oranındaki artıslarda imalat sanayi katma degerini artırmaktadır.

Özet İngilizce :

By reducing costs, providing market accessibility and facilitating trade, transportation infrastructure investments contribute to sectoral and regional growth (Aschauer, 1989; Gramlich, 1994; Bougheas, et.al, 2000). Lakshmanan (2007) has shown that that improvements in transportation and accessibility leads to an increase in specialization and expansion of the market and hence affects the total factor productivity and growth of GDP at least as much as innovation through increasing returns to scale and spatial scale effects of agglomeration. The purpose of this study is to examine the impact of the developments of the infrastructure of highways to Turkey's regional industrial production. The data is composed of industrial production values (the number of institutions, number of employees, power capacity, per capita value added in manufacturing industry), capital (per capita electricity use), workforce (employment rate) and infrastructure (per capita public investment in rural areas, asphalt roads in ruıral areas, asphalt road ratio in total roads). The results for the year 2000 in Turkey for 26 Level 2 regions demonstrate that there is positive and statistically significant relationship between the number of employees and power capacity. In addition, the increase in investments in public infrastructure, asphalt road in rural areas and the ratio of asphalt roads in total roads increase the value added of the manufacturing industry.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :