Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analitik ağ süreci yöntemiyle cep telefonu seçimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Karar sürecinde yer alan faktör ve alternatifler arasındaki etkilesim ve bagımlılıklar karar vermeyi güçlestirmektedir. Analitik ag süreci yöntemi, faktör ve alternatiflerin hem birbirleriyle hem de kendi içlerindeki etkilesimlerini dikkate alarak degerlendirme yapma imkanı sunar. Diger taraftan cep telefonu seçim kararı birbiriyle iliskili pek çok faktörün degerlendirilmesini gerektiren ve bu nedenle de karmasık yapıya sahip bir karar problemidir. Dolayısıyla çalısmanın amacı, çok kriterli bir karar verme yöntemi olan analitik ag süreci yöntemi ile cep telefonu seçim kararının degerlendirilmesidir. Çalısmada, analitik ag süreci yöntemi ile cep telefonu seçimine yönelik bir model gelistirilerek örnek bir uygulama yapılmıstır. Uygulamada cep telefonu seçimini etkileyen faktörler ve bunlara ait alt faktörler göz önünde bulundurularak dört farklı cep telefonu modeli degerlendirilmistir.

Özet İngilizce :

Interactions and interdependencies between factors and alternatives in decision process are to make difficult decision-making. Analytic network process method enables to evaluate interactions both between factors and alternatives also each others. On the other hand, mobile phone decision is a problem which is needed to evaluate many factors and so, it is a complex decision problem. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the problem of mobile phone selection by using analytic network process method which is a multi criteria decision making method. In this study, a mobile phone selection oriented model was built up and an illustrative example was presented so as to betray disparity and robustness of the method over the existing methods. In application four mobile phone models were evaluated considering factors and their sub-factors affecting mobile phone selection and finally, the best model was selected.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :