Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni muhasebe düzeninde mali kâr hesaplamaları

Yazar kurumları :
Yaşar Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Programı1
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu öngördüğü ve 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde biçimlenen yeni muhasebe anlayış ve düzenimizde, geçmişte olduğu gibi mevcut vergi yasalarımızla uyuşmayan gelir ve gider unsurlarını içermektedir. TFRS, işletmelerin gerçek anlamda ekonomik, finansal yapısını ortaya çıkarmayı ve gerçekçi Ticari Kârı hesaplamayı amaçlarken, Mali Kârın nasıl hesaplanacağı TFRS ile vergi yasalarının nerelerde ayrıştığına bağlıdır. Makale, TFRS ile vergi yasalarının hangi unsurlarda birbirinden uzaklaştığını ve Mali Kârı hesaplamak için nelerin Ticari Kâra eklenmesi ya da indirilmesi gerektiğini anlatmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As in the past, the new accountancy understanding and order, formulated by the framework of Turkish Financial Reporting Standarts(TFRS), imposed by 6102 numbered Turkish Code of Commerce and will be implemented as of 01 January 2013, will also contain some revenues and expenses that do not match with current tax laws. As TFRS aims to show the real economic, financial structure and realistic book income of the entities, how taxable income can be derived depends on the differentiation between TFRS and tax laws. Article explains how TFRS and tax laws differ from each other and what should be add or deduct from the book income to find the taxable income.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :