Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatırımdı duyarlılığının imkb sektör getirileri üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
445
DOI :
Özet Türkçe :

Hisse senedi getirilerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, finans çevrelerinde sık araştırılan konular arasında yer almaktadır. Hisse senedi getirilerini açıklamaya çalışan çok sayıda model geliştirilmiştir. Bu modellerin bir kısmı hisse senedi getirilerinin rasyonel bir biçimde oluştuğunu savunmaktadır. Bunlar, Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli, Endeks Modelleri, Arbitraj Fiyatlama Teorisi ve Makroekonomik Faktör Modelleridir. Ancak farklı parametreleri ve yöntemleri kullanan bu modeller, hisse senedi getirilerini tam olarak açıklayamamıştır. Bunun üzerine gerçekleştirilen bazı çalışmalar yatırımcı psikolojisinin de hisse senedi fiyatlarının oluşumunda rolü bulunabileceğini ortaya koymuştur. Yatırımcı psikolojisinin finans piyasalarına etkilerini inceleyen üç teori bulunmaktadır:

Zihinsel muhasebe teorisi, sürü davranışı teorisi ve yatırımcı duyarlılığı teorisi. Bu sununun amacı, İMKB'de yatırımcı duyarlılığının, hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin açıklanmasıdır. Bu çerçevede, ilgili literatür takip edilerek üç yatırımcı duyarlılığı temsilcisi değişken belirlenmiştir. Bunlar; yatırım ortaklıkları iskontosu, yatırım fonlarının ortalama fon akışı ve yabancı yatırımcıların net hisse senedi alımlarının İMKB piyasa değerine oranıdır. İMKB sektör endeksleri ise hisse senedi getirilerini temsil etmek üzere kullanılmıştır. Ayrıca, yatırımcı duyarlılığının, ekonomik gelişmeleri yansıtması olasılığını incelemek amacıyla bazı ekonomik faktörlerden kontrol değişkeni olarak yararlanılmıştır. Yatırımcı duyarlılığının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini incelemek için regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Bulgular, yatırımcı duyarlılığının hisse senedi getirilerini sistematik bir biçimde etkilediğini ortaya koymuştur. Ekonomik değişkenlerin modele eklenmesi durumunda da bu sonuç geçerliliğini korumuştur.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :