Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yalın düşünce ve israfın tekdüzen muhasebe sistemi çerçevesinde kaydı :bir yaklaşım ve örnek uygulama

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Var olan kaynakların boşa harcanması anlamına gelen israf, kullanıcıların kaynakları kullanmadaki disiplinsizliği nedeniyle bir türlü denetim altına alınamamıştır. Bir yaşam tarzı olan israf etmeme felsefesi; geçtiğimiz yüzyılın sonundan itibaren işletmeler tarafından yalın düşünce başlığı altında uygulanmaya başlanmıştır. İsrafın tespit edilebilmesi için öncelikle kapasite belirlenir ve dönem sonunda da elde edilen fiili tutarlar kapasite ile tespit edilmiş tahmini tutarlarla karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda fark(sapma)lar oluşacaktır. Burada, tekdüzen muhasebe sistemi içinde kullanılan maliyet muhasebesi 7/A seçeneği hesapları kullanılabilir. Ancak 7/A seçeneğindeki fonksiyonel gider, yansıtma ve fark hesapları tekdüzen muhasebe sistemindeki fonksiyonların farklı olarak ele alınmaktadır. Amaç; tahmini maliyet yüklemesi ile fiili maliyetleri kullanılan kapasiteleri düzeyinde karşılaştırma yapmaktır. Farklar da israf tutarlarını göstermektedir. Dönem sonunda tüm maliyet hesapları fonksiyonlarını tamamladıktan sonra kapatılabileceklerdir. Bu sistem yardımı ile israfların muhasebe sistemi aracılığı kayda alınması da mümkün olabilecektir.

Anahtar kelimeler :

İsraf ,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :