Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ürünlerin ekonomik sosyal ve çevresel başarılarının belirlenmesi: türkiye gıda sektörü araştırması

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi1
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

Üretilen herhangi bir ürünün ekonomik, sosyal ve çevresel başarısının önemini ayrı olarak açıklayan ve değerlendiren çalışmalar olmasına karşın, bu üç önemli başarı değişkeninin bir arada değerlendirilmesinin gerekliliği, hem uygulamada hem de teoride önem kazanmıştır.Bu çalışma, ürünlerin ekonomik, sosyal ve çevresel başarılarını bir arada değerlendirmesi ve bir araştırma ile desteklemesi yönüyle önem taşımaktadır. Çalışmada ürünlerin ekonomik, sosyal ve çevresel başarılarını etkileyebilecek değişkenler teorik olarak tanımlanmakta ve Firma büyüklüğü, ithalat ihracat gerçekleştirme ve aracı kullanma durumları ile ekonomik, çevresel ve sosyal başarı kriterleri arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı ve bu değişkenlerin aralarında bir farklılık oluşturup oluşturmadığı, Türkiye Gıda Sektörü'nde gerçekleştirilen bir araştırmanın istatistik sonuçları ile değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

Altough there are studies which evaulate and explain the importance of environmental, social and economic success of a product, it is important to evaluate the considerable success of these three variables together.This paper aims to evaluate economic, social and environmental success of a product all together (but not seperatly) by conducting a research.  In this paper for some sample firms operating in the Turkish Food Industry, the variables, which effect the products' economic, social and enviromental successes, are defined theoretically and the research results are explained investigating if there is a relationship between enviromental, social, economic success criteria and firm size, export, import use of intermediary.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :