Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
540
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerine göre problem çözme becerilerini incelemektir. Cinsiyet, sınıf ve kişilik uyum özelliklerine göre öğrencilerin problem çözme becerilerinde farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Ölçme araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Problem Çözme Envanteri ve Hacettepe Kişilik Envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, erkek ve kız öğrencilerin problem çözme becerilerinde farklılık yoktur. Sınıf düzeyine göre öğrencilerin problem çözme becerileri farklılık göstermektedir. Dördüncü sınıftaki öğrencilerin, alt sınıflardaki öğrencilere, üçüncü sınıftaki öğrencilerin birinci sınıftaki öğrencilere göre problem çözme becerileri daha yüksektir. Öğrencilerin kişilik uyumları ile problem çözme becerileri arasında pozitif ilişki vardır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyze problem solving skills of university students according to their personal characteristics. We try to find out if there is a difference in problem solving skills considering sex, class and personality harmony characteristics. Personal data form, Problem Solving Scale and Hacettepe Personality Scale are used as measurement tools. The results of the study indicate that there is no difference between male and female students in problem solving skills. Problem solving skills of students differ in class level. Senior students’ problem solving skills are higher than others. Junior students’ problem solving skills are higher than freshman students. There is a positive relationship between problem solving skills and personality harmonies of students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :