Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'nin yatay ve dikey endüstri iç dış ticareti

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
413
DOI :
Özet Türkçe :

Endüstri-içi dış ticaret olgusunun ampirik olarak tespit edilmesinden bu yana, söz konusu yazında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Son zamanlarda özellikle her bir endüstride geçerli olan mal farklılaştırmasına bağlı olarak endüstri-içi dış ticareti, yatay endüstri-içi dış ticaret ve dikey endüstri-içi dış ticaret olarak birbirinden ayırmanın gereği üzerinde tartışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada standart Grubel-Lloyd endeksinin ne zaman iki yönlü ticaret ile ilgilenileceğini söylememesi nedeniyle öncelikle İki Yönlü Ticaret endeksi kullanılmış, ardından birim değer farklılığı temelinde yatay endüstri-içi dış ticaret ve düşük-yüksek kalite dikey endüstri-içi dış ticaret ayrımı yapılmıştır. Yapılan ölçümler sonucunda elde edilen bulgular, Türkiye'nin endüstri-içi dış ticareti içinde daha ziyade düşük kalite dikey endüstri-içi dış ticaretin egemen olduğu yönündedir.

Özet İngilizce :

Crucial improvement have taken place in intra-industry trade literature since intra-industry trade phenomenon was empirically determined. Nowadays economists discuss on the necessity of distinguishing between horizontal and vertical intra-industry trade especially relating to product differentiation in each industry. As standard Grubel-Lloyd index does not determine the time when two way trade is taken into consideration, in this paper first of all Two-Way Trade index is used and then horizontal intra-industry trade and low-high quality vertical intra-industry trade are distinguished from each other regarding unit value differential. As a result of the analysis the findings show that low quality vertical intra-industry trade dominate in Turkeys intra-industry trade.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :