Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki kamu açıkları ve artış sebepleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniverstesi1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de kamu açıkları, 1980-2000 döneminde, büyük ölçüde konsolide bütçe ve KİT açıklarından oluşmuş ve dalgalı bir şekilde artmıştır. Transfer harcamaları artışı, popülist politikalar, savurganlık ve yolsuzluklar, güçlü devlet anlayışı, yüksek savunma harcamaları ve Wagner Yasası kamu harcamalarını hızla artırırken; vergileme sorunları, vergiye karşı direnme, kayıtdışı ekonomi, denetim eksikliği, kamudaki düşük teşvik, gizli işsizlik ve ücret dengesizlikleri yüzünden kamu gelirleri daha yavaş artmıştır. Türkiye'de uzun vadeli ekonomik istikrar açısından, öncelikle kamu finansman dengesinin sağlanması gerekmektedir. Aksi halde, piyasa sisteminden uzaklaşarak devletçi, korumacı politikalara yönelmek uzun dönemde ülkenin yararına olmayacaktır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :