Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de yaygın kullanılan web portallarının kullanıcı hislerine dayanılarak kansei mühendisliği ile değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü1, Dumlupınar Üniversitesi, Ekonometri Bölümü2
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan web portallarının kullanıcı algı ve hislerine dayandırılarak karşılaştırılması ve değerlendirilmesi çok boyutlu bir problemdir. Bu problem, kullanıcı odaklı, ergonomi ve bilgisayar bilimleri tabanlı bir mühendislik yaklaşımı olan Kansei Mühendisliği kullanılarak çözülmüştür. Web portallarının kullanıcılarda uyandırdığı profesyonellik hissi ile profesyonellik hissini yansıtan Kansei kelimeleri arasındaki ilişkiyi açıklamak için sıralı lojistik regresyon modeli geliştirilmiştir. Ayrıca web portalları, kullanıcı hisleri bakımından varyans analizi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, web portalı tasarımcıları için önemli çıkarsamalar ve öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

The comparison and evaluation of web portals widely used in Turkey is a multidimensional problem. This problem is solved by using the Kansei engineering which a user-oriented engineering approach based on ergonomics and computer science. To describe the relationship between professionalism feeling evoked by web portals on users and kansei words that reflect professionalism feeling, the ordinal logistic regression model was developed. In addition, web portals were compared using analysis of variance in terms of users' feelings. As a result, important conclusions and recommendations are presented toweb portal designers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :