Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 19 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de paraikamesi olgusu ve para talebinin istikrarı

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
278
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de 1980 öncesi dönemde, ekonomik birimler tarafından yabancı para bulundurmak ve kullanmak yasak olduğu için para ikamesi, ciddi ve önemli bir olgu ya da sorun olarak mevcut değildi. Ancak, 24 Ocak 1980 kararları sonrası, kambiyo rejiminde yapılan değişiklikler sonucu, söz konusu yasak kalkmış ve yabancı para, ekonomik birimler için çeşitli güdülerle talep edilir hale gelmiştir.Bu çalışmanın amacı, yabancı paraya yönelik talebin önem kazandığı 1987-2000 dönemine ilişkin para talebinin istikrarlı, bir başka deyişle öngörülebilir olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmada, para talebinin istikrarlı olup olmadığı, tek denkleme dayalı koentegrasyon yöntemi ile araştırılmıştır. Tahmin sonuçları, 1987-2000 dönemi için, para talebi fonksiyonunu oluşturan değişkenler arasında bir koentegrasyon ilişkisi bulunmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, söz konusu dönem için para talebinin öngörülebilir olmadığı söylenebilir. Bu sonuç, para ikamesinin varlığı durumunda, para talebinin öngörülemeyeceği hipotezini doğrulayan bir sonuçtur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this paper, we investigate the empirical relationship between nominal Money supply (M2), nominal income, interest rates, inflation and real exchange rates, especially in the existence of currency substitution. The estimation results show that in the period of 1987-2000 in Turkey, the money demand function is unstable. This result also confirm the currency substitution literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :