Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de kamu sabit sermaye yatırımlarının verimliliği;sınır testi ile ekonometrik bir yaklaşım 1963 -2002

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1, Hacettepe Üniversitesi2
Görüntülenme :
312
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma; 1963-2002 döneminde kamu sabit sermaye yatırımlarının Türkiye'deki özel imalat sanayii çıktısına etkisini araştırmaktadır. Çalışmada kamu sabit sermaye yatırımlarının çıktı üzerindeki uzun dönemli etkisini tahmin etmek için; Pesaran vd. (2001)ın önerdiği sınır testi (bounds test) yöntemi ile eşbütünleşme analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Türkiye'deki kamu sabit sermaye yatırımları ile reel özel imalat sanayii çıktısı eşbütünleşiktir. Sonuçlar, kamu sabit sermaye yatırımlarının özel imalat sanayii çıktısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

This study investigates the effect of public gross fixed investments on private manufacturing output in 1963-2002. In this study, to estimate the long run effect of public gross fixed investments on output, cointegration analysis by the bounds test method of Pesaran Vd.(2001) was conducted. According to findings, public gross fixed investments and real private manufacturing output in Turkey are cointegrated. Results show that public gross fixed investments have statistically significant positive impact on private manufacturing output.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :