Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 18 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de bütçe açıkları ve dış ticaret açıkları gerçekten ikiz mi?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale bütçe açıkları ile cari işlem açıkları arasındaki bağı araştırmaktadır. Çalışmanın amacı Keynezyen görüş ile Ricardo'nun denklik hipotezini ampirik olarak test etmektir. Kullanılan ekonometrik yöntem koentegrasyon analizine dayanmakta olup, hata-düzeltme modeli ve nedensellik bulguları ile desteklenmektedir. Uygulama sonuçları Keynezyen ikiz açık teorisini desteklemekle birlikte, uzun dönem nedensellik bağı iki yönlüdür.

Özet İngilizce :

The primary purpose of this paper is to investigate the long-run causal relationship between budget and trade deficits empirically to see if they are really twins. The Ricardian equivalance hypothesis states that in theory there exists no causal relationship between the two. According to Keynesian view however there is a causal channel from budget deficits to trade deficits. In the empirical literature, the evidence is mixed. This work employs the cointegration analysis with error correction modeling to test both the existence of long-run relationship and causality issues. The evidence presented in this paper is mainly in favor of the Keynesian twin deficit hypothesis. It also suggests two way causality, not only running from budget deficits to trade deficits but also the other way round.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :