Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de bölgelerarası tüketim harcamaları -tobit model yaklaşımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
562
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal bilimciler sansürlenmiş (censored), kesilmiş (truncated) veya sınırlı bağımlı değişkenlerle sıklıkla karşılaşırlar. Sansürlenmiş  veya kesilmiş  regresyon modelleri Tobit model olarak bilinir. Tobit modeller, sınırlanmış alt veya üst limite sahip bağımlı değişkenli regresyon modellerine atıfta bulunur. Standart doğrusal bir  regresyon modelinde artıkların normallik varsayımı ihlal edildiğinde bile en küçük kareler tahmin edicileri yansız ve tutarlıdır. Tobit modelin tahminleri, bu tür  ihlallere dirençli değildir.

Bu çalışmanın amacı, 1994 yılı Türkiye hanehalkı tüketim verilerinden hareketle hanehalkı tüketim  harcamalarıyla (12640 data) gelir, hanehalkı reislerinin  cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum ve meslek bilgilerini kullanarak sürekli veya ordinal bağımlı değişkenler üzerine OLS kullanımının problemlerine dikkati çekmek, geleneksel OLS tahmin edicisi ile karşılaştırmalı olarak Tobit ve Probit model arasındaki bağlantıyı açıklamaya çalışmaktır. Böylece bölgeler arası tüketim harcamaları farklılıkları model sonuçları ile belirlenmiş olacaktır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :