Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye açısından wagner kanunu'nun geçerliliğinin analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu sektörünün toplam ekonomik faaliyetler içerisindeki payının, ekonomik gelişme ile birlikte artması olgusu Wagner Kanunu olarak adlandırılmaktadır. İlk kez Wagner tarafından çok sayıda ülkenin ekonomik verileri ışığında yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Kamu harcamalarının artış yönlü bir eğilim göstermesi, devletin ekonomik ve sosyal yapı içerisindeki rolünün zamanla artmış olmasına bağlanmıştır. Bu çalışmada, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Wagner Kanunu çerçevesinde, Türkiye açısından test edilmiştir. Dolayısıyla modelde kamu harcamalarının gelir elastikiyetinin sıfırdan veya birden büyük gerçekleşmesi beklenmektedir.

Özet İngilizce :

The growth of public expenditure as a proportion of GNP has received considerable attention from economists, who have mainly directed their attention to the analysis of the reasons for the permanent growth of public expenditure. On the basis of empirical findings, Wagner formulated a law of expanding state expenditure as an inevitable feature of progressive state. He was first scholar to recognize the existence of a positive correlation between the level of economic development and size of the public sector. The purpose of the study is to investigate whether the Turkish case supports Wagner's Law or not.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :