Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk mobil telekomünikasyon piyasalarında firmaların talep özelliklerinin belirleyicileri

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Arz yönünden ölçek ekonomileri, talep yönünden ise şebeke etkileri telekomünikasyon piyasalarında tam rekabet koşullarının oluşmasını ve optimal refah düzeyine ulaşılmasını engelleyebilmektedir. Çalışmamızda elde edilen bulgular, Türk mobil telekomünikasyon piyasalarında rekabetin henüz arzu edilen seviyede olmadığını göstermektedir. Elde ettiğimiz ampirik sonuçlara göre tarifeler rekabet sürecini açıklamakta kısmen yetersiz sayılabilir. Bu durumun temel nedeni ise piyasadaki yüksek değiştirme maliyetleri olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca ampirik sonuçlara göre şebeke etkilerinin önemi belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu etkiler analizlerden de anlaşılacağı gibi firma bazında önemli olmakla birlikte piyasa bazında önem derecesi azalmakta ve piyasalarının birbirleri ile uyumsuz (incompatible) şebekelerden oluştuğu görülmektedir.

Özet İngilizce :

Scale economies on the supply-side and network effects on the demand-side may frustrate formation of perfect competition conditions in telecommunication markets and attainment of optimal welfare level. Findings of our study denote that competition in Turkish mobile telecommunication markets is not at the desired level yet. According to the empirical results we’ve obtained, fares can be somewhat insufficient at explaining competition process. The high alteration costs can be assessed as the main reason of this situation. Moreover according to the empirical results, the importance of network effects also appears distinctly. However these effects are important on the firm basis, as understood from the analysis, the importance level decrease on the market basis and it is seen that the markets are composed of incompatible networks.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :