Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk bankacılık sektöründe finansal güç derecelerinin tahmininde yapay sinir ağları ve çok değişkenli istatistiksel analiz tekniklerinin performanslarının karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal güç derecelendirmesi (financial strength rating), bir bankanın temel finansal gücünü gösterir. Burada amaçlanan bir bankanın temel finansal gücünün dış faktörlerin değerlendirme harici bırakılması suretiyle ölçülmesidir. Dış faktörler, bankanın faaliyet çevresinden kaynaklanabileceği gibi, koruyucu nitelikteki dış destek mekanizmalarının varlığı ile de bağlantılı olabilir. Yapılan değerlendirme ile bankanın, koruyucu dış faktörlerden tamamen arındırılmış derecelendirmesi nasıl olurdu sorusuna cevap aranır. Ayrıca bu değerlendirmede bankanın finansal temeli, şube ağının gücü, faaliyet alanlarındaki ve varlıklarındaki çeşitlilik incelenir.

Bu çalışmada Türk bankalarının finansal güç derecelerini yapay sinir ağları ve çok değişkenli istatistiksek analiz teknikleri kullanarak tahmin etmek amacıyla bir model geliştirilmiştir. Çalışmanın metodolojisi, modelde yer alan değişkenlerin seçilmesi, veri setinin oluşturulması, kullanılacak tekniklerin belirlenmesi ve bu tekniklerin doğru sınıflandırma başarısının değerlendirilmesinden oluşmaktadır.

Yapay sinir ağı, modelin elde edildiği veri setinde çok değişkenli istatistiksek analiz teknikleri ne göre yüksek bir sınıflandırma performansı göstermiştir. Modelin geçerliliğinin test edildiği veri setinde ise kullanılan tekniklerin tahmin performansları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :