Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The purpose of this study is to re-examine lowry hypothesis that were examined for turkey in period of 1965–1980 by gedik (1992) and period of 1985–1990 by yamak and küçükkale (2001) by using the census of population 1975, 1980, 1985, 1990 and 2000 in tur

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
513
DOI :
Özet Türkçe :

1980’li yıllardan itibaren gittikçe artan sayıda gelişmekte olan ülke, ulusal finans piyasalarının olası avantajlarından yararlanmak amacıyla dış sermaye akımlarına açmışlardır. Bu durumun temelinde sermaye hareketleri ile ticari serbestleşmeyi bir bütün olarak kabul eden ve zengin ya da yoksul bütün ülkelerin bundan kazanç sağlayabileceğini savunan neo klasik ekonomik paradigmaya dayalı görüşler yer almaktadır. Çalışmada öncelikle kısa vadeli sermaye girişine etki eden makro ekonomik değişkenler incelenmiştir. Temel alınan değişkenlere bağlı olarak kısa vadeli sermaye girişi karar modeli oluşturulmuştur. Daha sonra model için öncelikle ülkelerin temel değişken değerleri ile Türkiye’nin değerleri karşılaştırılmış ve karşılaştırma matrisi elde edilmiştir. Ardından karşılaştırma matrisi yardımıyla karar matrisi elde edilmiş ve sonuç olarak; Türkiye’ye kısa vadeli sermaye girişi optimizasyonu için temel kriterler ve izlenmesi gereken politikalar konusunda öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

ince 1980, number of developing countries have liberalised their national financial markets in order to benefit from the advantages of foreign capital inflows. The freedom of capital idea stems from the neo- classical ideological view of fair and efficient markets can provide optimal worldwide allocation of capital in which both poor and rich countries can benefit In this study the main macro economic variables affecting the short term capital inflow have been examined firstly. According to this main variables, short term capital inflow decision model has been developed. Then the values of the selected main vairables of the countries have been compared to the ones of Turkey and the comparison matrix have been developed. Using this comparison matrix, the decision matrix have been generated. As a result, basic criteria for optimising the capital inflow of Turkey and the policies that have to be followed have been proposed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :