Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stratejik planlamaya dayalı performans esaslı bütçeleme sisteminin kritik kontrol noktaları analizi: türkiye’deki kamu kurumları uygulaması

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi (PEB), modern bütçe sistemlerinin gelişim sürecinde ulaşılan en son tekniklerden biridir. Sistem özü itibariyle; kamu kurumlarının piyasa odaklı bir yönetim anlayışına uygun bütçeler hazırlayabilmeleri için öncelikle vizyon ve misyonlarını içeren bir stratejik plan hazırlamalarını ve uygulayacakları bütçelerde gerçekleştirecekleri faaliyetlere en uygun düşecek ödeneğin tahsisini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak; PEB'e yönelik bir bütçe sisteminde gerekli adımları ortaya koymak amacıyla, kritik kontrol noktaları tespit  dilmiştir. Daha sonra Türkiye'deki çeşitli kamu kurumlarındaki PEB sistemine yönelik mevcut  durum analizi sonucunda kurumların belirlenen kritik kontrol noktalarına göre yürüttükleri faaliyet düzeyleri elde edilmiştir. Kritik kontrol noktalarından ve Türkiye'deki kamu kurumlarının  analizinden elde edilen sonuçlar çerçevesinde PEB'e yönelik tüm adımlar tamamlanmadan sistemin etkin şekilde uygulanamayacağı genel sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :